Follow us

     

Legislație ulei uzat

 

&      Directiva cadru a UE privind deșeurile nr. 75/442/CEE.

 

&      Directiva 86/278/CEE privind protecția mediului.

 

&      Hotărârea de Guvern nr. 1159 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. a 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate.

 

&      Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate adoptat de Comisia Europeană, modificata de Directiva 87/101/CEE.

 

&      H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase ( abroga H.G. 155/1999 )